Home Reversie Methode Werkwijze

postheadericon Werkwijze

Kennismakinggesprek:

Tijdens het eerste contact hebben we een kennismakinggesprek. Onderdeel van het gesprek is een uitgebreide vragenlijst voor de ouders. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan het ontstaan van het probleem. Hierdoor wordt duidelijk waaraan je als ouder wilt werken en wat ik als coach voor u kan betekenen. Gezamenlijk wordt gekeken hoe het traject en het tijdpad eruit zal gaan zien.

 

Traject:

Afhankelijk van de intensiteit van het probleem bepalen we hoeveel consulten er nodig zijn. De praktijk geeft aan dat drie à vier consulten genoeg kunnen zijn.

 

Consult:

Trajecten zijn niet altijd nodig. Een éénmalig consult kan ook  voldoende effect geven. Wel nadat er een kennismakinggesprek heeft plaats gevonden. 

Tot ongeveer de leeftijd van 8 jaar van uw kind werk ik in principe alleen met de ouders. Het ontstane probleem wordt duidelijk gemaakt via de ouders en ook de verandering in deze. Uw kind verandert gewoon mee. Na de genoemde leeftijd is in overleg het ook mogelijk alleen met uw kind te werken.