Home Reversie Methode

postheadericon Reversie Methode

De Reversie Methode staat voor het terugdraaien van de tijd.

In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen die ervaringen aan lopen waar wij als ouders ze voor hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedrag kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen vanuit het verleden.

Echter, soms zien we gedrag terug bij ons kind wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig.

Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Reversie Methode gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.


De Reversie Methode maakt gebruik van de twaalf basisbehoeften en het enneagram.  De twaalf basisbehoeften zijn vertrouwen, acceptatie, zorg, geborgenheid, bewondering, aanmoediging, goedkeuring, toestemming, respect, erkenning, bevestiging en waardering. Door middel van de twaalf basisbehoeften krijg je inzicht in welke vorm van aandacht je als kind als gemis hebt ervaren en het enneagram geeft weer welk gedrag je jezelf hebt aangeleerd om je zelf te beschermen tegen dit gemis. Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig. Het vormt de basis voor de “problemen”die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben, raakt dat ons.

De Reversie Methode laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt maar dat het de pijn is van het kind in ons zelf.

 

Door deze verwonding van het kind in ons blijven we ons verdere leven functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling.

Eenmaal volwassen kan zich dat uiten in overreacties, verslavingen, destructief en dominant gedrag, problematische relaties en verlies van energie.

Het werk van de Reversie Methode is gericht op het in contact komen met je authentieke ik.

Door het herstellen van de relatie met het kind in onszelf kunnen de wonden herstellen en gemiste ontwikkelingen ingehaald worden. Met als positief resultaat dat de ouder gaat ervaren dat zijn/haar eigen kind(eren) mee gaat/gaan veranderen. Uiteindelijk reageert het kind op het gedrag van de ouder.